Valikko Sulje

Vuosikokouksen antia ja uusia tuulia

Sääntömääräiseen kokoukseen osallistui 10 jäsenseuraa. Alkuperäinen kokous ajankohta jouduttiin siirtämään yleisen tilanteen vuoksi huhtikuulta keskellä lomakautta. Tästä huolimatta kokoon saatiin mukava määrä jäsenseuroja. Jäsenseuroja eli yhdistyksiä vuoden aikana tuli lisää seitsemän eli seurojen
määrä nousi nyt 24:ään. Keskustelua käytiin varsin vilkkaana esityslistan mukaisista asioista ja sopivasti vähän muustakin.

Toimintasuunnitelman pääkohdiksi päätettiin seuraavaa. Keskusjärjestön tarkoituksena on edistää ja kehittää Harrastemoottoriurheilun toimintaa maanlaajuisesti sen jäsen yhdistyksissä. Tulevana toimintakautena yhdistyksen pitää tehostaa toimintaansa niin, että hallituksen kaikki toimijat sitoutuvat
yhteisiin tavoitteisiin ja laativat toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.

Hallituksen tavoitteita on mm:
– saada valmiiksi sääntökirjaukset kaikilta toiminnan osa-alueilta
– tiedottaminen on yhtenäistä, systemaattista ja kattavaa Hamu Ry nettisivuilla ja FB-sivulla
– yhdessä päätetyt muut linjaukset toimikaudelle

Toimintasuunnitelman loppukohdaksi kirjattiin ytimekkäästi asiakastyytyväisyys. Toiminta tulee pitää kilpailijaystävällisenä ja laadukkaana. Kilpailujen osallistumismaksut pyritään pitämään kohtuullisina ja tekniikan saralla noudatetaan viranomaismääräyksiä.

Hallituksen uusien jäsenien valinta on yksi vuosikokouksen tärkeimmistä asioista kuten myös tällä kertaa. Puheenjohtajaksi valittiin jo aikaisemminkin pestiä hoitanut Jarmo Moisanen Ralli Team Kainuusta. Hallituksen jäseniksi valittiin kokeneet konkarit Jan Söderström, Michael Flemming, Mika Sirvio, Heikki Hosionaho, Vesa Törmä, uutena jäsenenä Mika Ilomäki ja varalle Marko Paloniemi sekä Timo Hallia.

Tekniikkaryhmän vetäjänä toimii jatkossa Jan Söderström. Tekniikkaryhmän jäseniksi käynnistetään avoin haku heinäkuun aikana. Seurat olkaapa aktiivisia!

Hamun alaisuudessa ajettavan rallisarjan osalta tehtiin muutos tulevalle kaudella 2021. Rallisarjan toteutus tullaan tekemään keskusjärjestön voimin ja sen osalta perustetaan työryhmä, joka aloittaa sarjan
suunnittelun heinäkuun aikana. R- Rallisarja ei saanut jatkoa Hamun alaisuudessa tulevalle kaudelle 2021. Työryhmän kokoamisesta vastaa Michael Flemming. Heinä-elokuun aikana kerätään palautteita ja kokemuksia aikaisemmista sarjoista ja syyskuun aikana julkaistaan ensimmäinen ehdotus uuden rallisarjan säännöistä. Tavoitteena on, että uuden sarjan lopulliset säännöt ja osakilpailut julkaistaan marraskuun alussa. Päätöksen taustalla on puhdas halu palauttaa rallisarja harrastajaystävälliseksi. Kiitämme aikaisempaa sarjajärjestäjää rallisarjan luomisesta ja menestyksekkäästä pyörittämisestä. Kuluvan kauden sarja odottaa kiivaasti kesäkautta ja uutta tulevaa mestaria. Uuden rallisarjan nimen osalta tiedotetaan samalla kun on uutta kerrottavaa. Pyörää tuskin tullaan kokonaan uudelleen keksimään eli osakisoissa taistellaan sekunneista ja pisteistä. Kauden päätteeksi jaetaan taas isoja pyttyjä – mainetta unohtamatta!

Terveisin puheenjohtaja Jarmo Moisanen ja kokouksen sihteeri Minna Sirvio